Gasthuis kwartier

Hier bevindt zich het “Groot Gasthuis” op deze unieke plek hartje ’s Hertogenbosch. De nieuwe huizen, kantoren en winkels verrijzen op een plek waar eens een ziekenhuis stond het Groot Ziekengasthuis aan de Zuid Willemsvaart. De oude veelal monumentale gebouwen blijven staan en krijgen nieuwe functies verder zijn de contouren zichtbaar van nieuwe kruip-door sluip-door straatjes die naar en van de markt en Parade leiden.

Betekenis Gasthuis

Een gasthuis was in de middeleeuwen een instelling voor de nachtelijke opvang van daklozen. De gasten aan wie een slaapplaats werd geboden varieerden van landlopers tot pelgrims. Later ontstonden vele vormen van gasthuizen, waarvan de belangrijkste was de opvang van zieken en bejaarden. Uit het gasthuis zijn het huidige ziekenhuisverpleeghuis en verzorgingshuis ontstaan.
Een veelgebruikt synoniem voor gasthuis is godshuis. In Vlaanderen is het woord gasthuis meer gangbaar dan in Nederland, maar dan in de betekenis van ziekenhuis. Het woord godshuis is minder scherp omlijnd omdat het meerdere betekenissen heeft.